Försörjningsplikt

Hej,

Jag är en tjej på 18 år som precis blivit beviljad ekonomiskt bistånd för att flytta hemifrån även om jag pluggar på gymnasiet fortfarande. Detta eftersom mina föräldrar utsatt mig för psykiskt och fysiskt våld och pappa sexuella övergrepp. Och att jag mår väldigt dåligt av att bo hemma.

Men även om jag får ekonomiskt bistånd behöver jag betala en del själv eftersom jag jobbar. Jag förstår att man bara ska få bidrag om man inte har egna pengar men det känns så orättvist att jag ska behöva betala när mina föräldrar egentligen ska. Nu tjänar de lxm på att ha behandlat mig dåligt och jag får betala priset. Bokstavligen även om soc drar det stora lasset.

De förklarade också att jag kunde stämma mina föräldrar för pengar till försörjning i domstolen. Skulle jag kunna leva på dem pengarna istället för bidrag och kunna spara min egen lön då? Mina föräldrar är absolut inte fattiga och har flera fastigheter kan jag tillägga.
Vad jag förstått är föräldrar ju försörjningsskyldiga men inte om man flyttat hemifrån för då är det bara om hemmiljön bedömts vara ”dålig”, vilket soc ju klarlagt för annars hade jag ju inte blivit beviljad bistånd heller.

Det låter kanske okänsligt men jag har växt upp nu och tänker inte leva kvar i det känslomässiga fängelse mina föräldrar satt mig i eller vara ansvariga för deras mående. Jag vill bara flytta, leva mitt eget liv och skapa en bra framtid vilket inkluderar att kunna spara mina egna pengar inför framtiden vilket ekonomiskt bistånd kan ställa till.

eolch
2022-06-05 00:26

Hej!

Tack för din fråga!

Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken har föräldrar en underhållsskyldighet gentemot sina barn. Detta innebär att föräldrarna har skyldighet att betala underhåll för barnet utifrån vad som bedöms vara skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten gäller fram till att barnet fyller 18 eller fram till det att barnet fyller 21 om barnet fortfarande går i grundskolan, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning.

I 7 kap. 2 § föräldrabalken framkommer att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Om barnet flyttar hemifrån kan underhållskyldigheten kvarstå om det bedöms vara skäligt. Det krävs då antagligen att det finns en befogad anledning som gör att barnet inte kan bo hemma.

Underhållsbidraget kan antingen fastställas genom att barnet och föräldern kommer överens om att ett visst underhåll ska betalas ut och de upprättar då ett avtal. Om detta inte går och parterna inte är överens, kan underhållsbidraget fastställas genom dom från en domstol.

Utifrån hur du beskriver situationen kan du alltså ha rätt till underhållsbidrag från dina föräldrar. Som vi förstår det gäller din fråga om du skulle kunna leva på de pengar du kan få i underhållsbidrag för att kunna spara din egen lön. Det är svårt för oss att svara på hur mycket du skulle kunna få i underhållsbidrag från dina föräldrar då det är en bedömningsfråga gällande vad som bedöms vara skäligt i det specifika fallet. Vid bedömningen tas hänsyn till barnets egna tillgångar, barnets behov samt föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor eller vill att vi ska förtydliga något.

Vänligen,

Soctanterna