Tvingad och gå till soc efter en lob eller inte ?

Har fått tid på socialstjönsten i vara efter en lob är jag tvingad att gå ?

Kattmamma

Kommentarer

Hej!

När en person omhändertas enligt Lagen om omhändertagande av berusad person (LoB) skriver polisen en omhändertaganderapport som skickas till socialtjänsten, vägverket och vapenregistret för kännedom.

Att socialtjänsten får information om att en person blivit omhändertagen enligt LoB gör att man har möjlighet att fånga upp personer som kan vara i behov av stöd. När socialtjänsten får en rapport om att en person blivit omhändertagen enligt LoB så kontaktar man personen och erbjuder samtal. Denna kontakt är frivillig och socialtjänsten kan lämna information om vilken typ av stöd och hjälp som finns. Omhändertaganderapporten registreras inte i socialtjänstens register.

Med andra ord är du inte tvingad att gå dit men det kan vara en möjlighet att höra vad kommunen har för stöd att erbjuda.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter