Vad kan jag göra när en tonåring blivit utsatt

Hej!
Har ett sådant stort dilemma, oro och uppgivenhet. Jag vet inte vad jag ska göra och jag känner en uppgivenhet. Jag är på en skola med ungdomar, där nu en personal där har betett sig illa, varit otrevlig, olämplig, taffsat på elev och "hotat" elev med betyg. Tidigare år tillbaka ha liknande händelse hänt. Vad kan jag som medmänniska, personal, och person i sig göra för att detta får ett stopp? Det är lyft med arbetsplatsens chef, samt kollegor. Men det finns en hopplöshet och jag vet inte vad jag ska ta mig till!! Det blir inga större konsekvenser för personen... Och jag känner att jag gör allt jag kan men i get hjälper, vad ska jag gå ta mig till....Tack på förhand.

Hopplöst Uppgiven

Kommentarer

Hej,

Tack för din fråga. Som vi uppfattar det arbetar du på en skola med ungdomar och det finns en kollega som på olika sätt betett sig olämpligt och utsatt en eller flera elever. Du upplever det som jobbigt då det inte är första gången detta händer och att ledningen inte gör något för att stoppa det som sker.

Vi tänker att det i första hand är som du gjort att ta upp det med kollegor och arbetsplatsens chef. På Skolinspektionens hemsida går att läsa att det i första hand är till rektor du ska vända dig för att rapportera missförhållanden där en elev har blivit felaktigt eller illa behandlad. Om du är missnöjd med rektorns svar ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är kommunen eller den som driver en fristående skola.

Om det är allvarliga problem på en skola och huvudmannen inte gör något åt det kan du vända dig till Skolinspektionen.

Vi hoppas att vårt svar kan vara till någon hjälp i din situation och att du nu vet var du kan vända dig.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter