Ska socialtjänsten flytta?

Hej! Jag fick veta av min socialsekreterare att socialtjänsten i Malmö ska flytta och slås ihop under hösten? Stämmer detta verkligen? Jag kommer i så fall få jättelångt till mitt socialkontor.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Det är riktigt att det har skett en organisationsförändring inom socialtjänsten i Malmö stad som innebär en omstrukturering och flytt av vissa enheter och sektioner. Flytten av de olika enheterna och sektionerna kommer att ske i etapper.

Den fysiska flytten kan komma att innebära att den enskilde kan få lite längre till sin handläggare och enhet. Vi hoppas dock att organisationsförändringen ska innebära förbättringar i längden för Malmö stads medborgare, även om det kanske blir lite längre avstånd och ta lite längre tid för att ta sig till sin handläggare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter