Tillit och förtroende

Hej! Tack för era svar. Finns det något ställe som man kan vända sig till för att få veta mera om hur socialtjänsten arbetar systematiskt med att skapa trygghet och tillit mellan familjen (barnet/ungdomen och vårdnadshavare) och socialtjänsten?

Jag har förstått att det här är fel forum. Webbsidan kollpasoc.se finns ju t.ex. men de tar inte heller upp sådana frågor.

De flesta ställen man läser på tar mest upp och beskriver hur det SKA gå till, men inte hur det går till i verkligheten. Och inte hur man jobbar just med att skapa tillit och förtroende.

Finns det någonstans man kan läsa hur socialtjänstens arbete med orosanmälningar går till i praktiken? Alltså hur man systematiskt arbetar med att kunna skapa tillit och förtroende, mellan handläggarna och familjen?

Just den biten är svår att hitta någon information om.

Undrande

Kommentarer

Hej!

Hur handläggare arbetar i ett enskilt möte eller samtal, hur det går till i verkligheten, är precis som du skriver inte något som Soctanter på nätet kan besvara.

Sveriges kommuner och Regioner SKR har sammanställt de mest använda metoder och verktyg som används av socialtjänsten idag vid samtal med barn. Detta kan du läsa om via länken nedan

https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/samt...

Vi råder dig att prata med den handläggare som du har kontakt med om det gäller en specifik orosanmälan eller utredning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter