Sjukskriven. Hinner inte få pengarna till hyran.

Jag är sjukskriven och har dessutom löneutmätning, så inga besparingar.
Min fråga är om jag kan få hjälp till hyra och el samt internet i väntan på min sjukpenning. Betalar givetvis tillbaka när sjukpenningen kommer.

Adolfina

Kommentarer

Hej!

Under sjukskrivningsperioder som är längre än två veckor innebär det oftast ett stort avbräck i ekonomin, både då ersättningen blir lägre samt då utbetalningsdag av ersättning oftast drar ut på tiden för att Försäkringskassan ska hinna handlägga ärendet.

Du beskriver att du har en begränsad ekonomi, och inte har haft möjlighet att spara då du dessutom har löneutmätning. Tyvärr är det många människor som har en ansträngd ekonomi och som inte klarar ut situationen när något oförutsett inträffar.

Lite beroende på din situation skulle du eventuellt kunna få bistånd i form av förskott på förmån, sjukpenning, men du bör själv se om du kan lösa situationen genom till exempel att du ber om ett anstånd hos hyresvärden eller ser om du kan lösa det med ett tillfälligt lån inom ditt nätverk. Kan behovet inte lösas på annat sätt kan du eventuellt vara berättigad till bistånd.

Kontakta Försäkringskassan och se om du kan få en ungefärlig tid för utbetalning och prata sedan med din hyresvärd. Om det inte går att lösa där så kontakta socialtjänsten i din kommun och prata med dem om din situation och förhör dig om möjligheten att få bistånd som förskott på förmån.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter