Samarbetet mellan familjen och socialtjänsten

Tack för era svar. Det jag undrade mest över var om Socialtjänsten i vissa fall kan komma till förskolan eller skolan för att ta hand om barnet under förhandsbedömningen, utan att vårdnadshavare får veta det innan?

Och hur man kan jobba vidare med förtroende, rent konkret - mellan familjen (barnet så väl som vårdnadshavare) och socialtjänsten, efter ett sådan ingripande?

Det måste ju vara skrämmande för ett barn eller ungdom att utan förvarning bli hämtad av främmande människor.

Hur jobbar man systematiskt med att skapa trygghet och förtroende, efter det?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är ett frågeforum för privatpersoner som har funderingar och undringar av social karaktär.

Vi försöker ge svar på de frågor som inkommer utifrån den lagstiftning som finns samt att vi utgår ifrån Malmö Stads riktlinjer. Att specifikt gå in och allmänt beskriva hur socialtjänst och enskilda handläggare arbetar för att skapa trygghet och förtroende blir svårt för oss.

Det är mycket som kan vara skrämmande för barn och ungdomar. Vi tror att i kontakt med både barn och vuxna så är förutsättningarna för att allt samarbete och tillit framåt är att vara så sanningsenlig som det bara går utifrån vad det nu gäller.

Vi vill bara göra ett förtydligande av tidigare svar och utifrån fortsatt frågeställning när det gäller om socialtjänsten kan komma till förskola eller skola för att ta hand om barnet under en förhandsbedömning. Om socialtjänsten har fått in en anmälan som gör socialtjänsten så orolig så att det bedöms nödvändigt att prata med barnen utan att vårdnadshavaren får information om detta, så har en utredning redan öppnats. Då kan socialtjänsten prata med barnen utan vårdnadshavarens vetskap. Socialtjänstens tjänsteman brukar träffa barnen i känd miljö, förskola och skola, med annan vuxen som barnet känner sedan tidigare och förhoppningsvis är trygg med.

Vi hoppas med dessa förtydliganden att du fått en mer beskrivande bild, men ett helt uttömmande svar kan vi inte ge dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter