Droger

Hej . Har 2 barn 5 och 9 år mitt ex har träffat ny sambo och dom har fått orosamälan på sej från grannar och polisen nu har båda lämnat positiva urinprov prov på narkotika jag har även fått lämna urinprov trots det var dom som var anmälda. Jag hade negativt prov inga droger i dag ringer socialtjänsten och talar om att dom inte har något recept och att utredningen läggs ner utan åtgärd hur är det möjligt trodde det var för barnens bästa jag är väldigt orolig hur är detta möjligt mvh

Tobbe

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att dina barns pappa och hans partner har använt narkotika vilket har kommit till socialtjänstens kännedom. Socialtjänsten har nu fattat beslut om att lägga ner utredningen utan åtgärd. Detta gör dig orolig.

Vi på soctanterna kan enbart besvara utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Vi kan aldrig uttala oss i enskilda ärenden då vi inte har tillgång till underlaget som föranlett bedömningen. I en utredning görs det alltid en individuell bedömning och det finns många parameter man skall ta hänsyn till. Det kan finnas begränsningar utifrån gällande lagstiftning som kan påverka om huruvida utredningen läggs ner eller inte, om stödinsatser kan sättas in eller inte.

Socialtjänsten har en skyldighet att redovisa för anledningen varför man lägger ner en utredning utan åtgärd. Detta bör du ta del av för att få en uppfattning om hur resonemanget gick till när beslutet fattades. Om du har frågor kan du alltid vända dig till socialsekreteraren för att få en utförlig förklaring samt lämna in dina synpunkter.

Vi hoppas att svaret ovan besvarar din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter