Akuta matpengar

Hej, det är såhär att jag för tillfället är arbetslös, tanken är att jag ska studera till hösten. Men just nu har jag knappt råd med mat pga det existensminimum jag får från FK. Ibland händer oväntade saker som tandläkare, olyckor o extra räkningar. Så jag undrar om det finns möjlighet att få ett bidrag till lite mat så jag klarar mig tills nästa utbetalning. Vore så tacksamt.
Mvh Elin

Orolig arbetslös

Kommentarer

Hej!

Rätten till försörjningsstöd regleras i Socialtjänstlagen. Enligt

1 § har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Försörjningsstöd lämnas för godtagbara utgifter vilket regleras i 3 §. Godtagbara utgifter är livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon, boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Det innebär att utgifter som exempelvis privata lån eller krediter ej anses som godtagbara utgifter. Det framgår inte vilka utgifter som det gäller i just ditt fall.

Du skriver att du erhåller ersättning från Försäkringskassan. Det framgår inte vad för ersättning men du beskriver att pengarna inte räcker till. Om din ansökan enbart gäller mat och inte är något du måste ansöka om varje månad kan detta betraktas som en nödansökan. Du kan alltid vända dig till socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd. Socialtjänsten är skyldig att göra en individuell bedömning med hänsyn till dina förutsättningar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter