Dator

Fått höra av olika individer att man kan ansöka om bidrag till Dator. Min dog nu i veckan efter nio års användning. Då jag lever på bistånd och aktivitetsersättning så har jag inte köpa ny.

Ogillar att sitta och jobbsöka över min telefon, sköta fkassa, socansökan, arbetsförmedlingen, mejl över telefonen.

Todd

Kommentarer

Hej!

Alla bedömningar gällande försörjningsstöd skall vara individuella. Om man avser att ansöka om en dator räknas detta som hemutrustning. Kostnaden för en dator kan anses skälig om den behövs för att sökanden skall kunna fullfölja planeringen till självförsörjning. Exempelvis för att söka jobb eller andra kontakter som räknas som en del i din planering.

Vi råder dig att kontakta din socialsekreterare om du har ett pågående ekonomiärende för att lämna in en ansökan. Alternativt ansöka vid det socialtjänstkontor du tillhör utifrån din folkbokföringsadress.

Vi hoppas att ovan information kan vara till hjälp!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter