Säng

Hej
Vad är bidraget till en ny säng åt en 18åring i Malmö?

Mamma till 3

Kommentarer

Hej!

Alla bedömningar gällande försörjningsstöd skall vara individuella. Om man avser att ansöka om en säng räknas detta som hemutrustning. Vi råder dig att kontakta ekonomiavdelningen i Malmö på 040-34 59 69 för att ställa din fråga. Har du ett pågående ärende kan du ta kontakten med din ekonomihandläggare.

Vi hoppas att ovan information kan vara till hjälp!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter