Skälig hyra?

Hej! Vad är en skälig hyra som ni ersätter om man som vuxen bor ensam (under förutsättning att man har rätt till försörjningsstöd)?

Olsson

Kommentarer

Hej!

Vad som bedöms vara en skälig hyra kan variera från kommun till kommun.

Vad som gäller i Malmö kan du se nedan

Boendekostnad

I samband med ansökan om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en bedömning om du har en skälig boendekostnad. Har du en hög boendekostnad som gör det svårt att få egna inkomster att räcka till kan socialtjänsten begära att du söker och flyttar till en billigare bostad. Utgångspunkten för skälig kostnad för boende är vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig.

Belopp för boendekostnad och hur kostnaden beräknas–

Socialtjänsten använder beloppen nedan som vägledning i sin bedömning om bostadskostnaderna är skäliga när beräkning görs avseende ekonomiskt bistånd. Vad som är skäliga boendekostnader kan vara olika från person till person och socialtjänsten utgår från den enskildes situation.

Boendekostnad beroende på antal personer i hushållet (beloppen gäller från och med 2022-01-01)

Antal personer i hushållet

Boendekostnad

En till två vuxna

6 775 kronor/månad

En till två vuxna och ett barn

8 450 kronor/månad

En till två vuxna och två barn

10 200 kronor/månad

En till två vuxna och fler än två barn

10 200 kronor/månad + 1 750 kronor per barn utöver två

Under “Belopp för boendekostnad och hur kostnaden beräknas” kan du se både vad som är tänkt som högsta godtagbara boendekostnad i enpersonshushåll som i flerpersonshushåll i Malmö.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter