Försörjningsstöd till barn/vuxen som bor hemma

Hej!
Vi har en dotter på 21 år som jobbat och studerat i omgångar, men som vid upprepade tillfällen insjuknat och tvingats bli inlagd på sjukhus. Vi har hyrt ett rum där hon varit inneboende men efter att hon nu blivit sjuk igen inser vi att hon måste bo hemma. Detta gör att vi kommer att skaffa en större bostadsrätt. Jag undrar om hon har rätt till försörjningsstöd trots att hon bor hemma hos sina föräldrar med "normala inkomster"? Gör det någon skillnad huruvida hon är sjukskriven?
Mvh
Ledsna föräldrar

Dotter med psykisk ohälsa

Kommentarer

Hej!

Att ha barn är inte alltid så enkelt, och även om barnen blir äldre och är vuxna så är dom ändå alltid ens barn. När barnen skaffat eget hushåll och med det skött sig själv, är det inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem till sina föräldrar. Förändrade livssituationer som sjukdom kan dock innebära att det är det bästa alternativet som finns för stunden.

Det är svårt att ge ett klart svar till er utifrån de uppgifter ni angett, men vi ska försöka ge den bild som vi anser är rimligt utifrån de uppgifter som finns.

Er dotter är fyllda 21 år och även om hon skulle gått i skola på gymnasienivå skulle ni som föräldrar inte vara underhållsskyldiga gentemot henne som finns lagfört i Föräldrabalkens 7 kapitel.

Er dotter har haft eget hushåll och egen ekonomi, har haft arbete och lön samt studier med någon form av studiemedel.

Om er dotter inte kan bo i eget hushåll och ni ökar er boendekostnad för att möjliggöra att hon ska kunna bo hemma, bör ni kunna skriva ett inneboendekontrakt mellan er och er dotter. Om er dotter inte kan klara sin försörjning till uppehälle och hyra själv genom sjukpenning eller annan ersättning från Försäkringskassan kan hon vara berättigad till försörjningsstöd för sitt uppehälle och boendekostnad. Socialtjänsten har att pröva om behovet kan tillgodoses på annat sätt och kan ställa krav på vissa saker för att er dotter ska vara biståndsberättigad.

För att ni inte ska försätta er i en dyrare boendesituation än ni kan klara av om er dotter inte erhåller någon ekonomisk hjälp från socialtjänsten, råder vi er att kontakta socialtjänsten i er kommun för att säkerställa vad som gäller just i er kommun med hemmaboende vuxet barn, fördyrande av bostad och så vidare.

Vi hoppas att ni finner en lösning för er och er dotter och att er dotter kan få hjälp och bli bra igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter