När maken flyttar utomlands

Hej! Socialtjänsten vägrade ge mig ekonomiskt stöd efter att min man hade flyttat utomlands. De sa att han borde skicka pengar till mig. Jag sa till dem att han inte arbetar och fortfarande letar efter ett jobb. Men de vägrade ändå. Vad ska jag göra med min hyra, mina räkningar, min medicin och andra livskostnader? Är det rätt att en individ som bor i Sverige inte har rätt att få ekonomiskt stöd för att hans/hennes partner lämnat landet? Hur kan jag bevisa för dem att jag inte får några pengar från min man och att han inte jobbar ännu?

A M

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som du befinner dig i en pressad situation.

Du skriver att din man har flyttat utomlands och att du vägrats ekonomiskt stöd från socialtjänsten.

Ekonomiskt bistånd ska i första hand fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter. Endast den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Utgångspunkten är att makar och registrerade partners efter förmåga är skyldiga att bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Du skriver att din man söker jobb vilket är bra eftersom det är ett av kraven för att man ska kunna vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Söker du och din man ekonomiskt bistånd tillsammans är det viktigt att ni tillsammans med handläggaren diskuterar er planering med jobbsökande och eventuella utlandsresor.

Är det så att du och din man har separerat och du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för egen del är det viktigt att informera din handläggare om detta.

Om du får ett beslut som du inte är nöjd med kan du alltid överklaga detta till Förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter