samtalsstöd

Så det finns ingenstans man kan gå och prata om sitt eget mående, utan att socialtjänsten alltid blir inblandad, ifall man har barn?

Mina barn mår i grunden bra, men jag behöver hjälp och stöd för egen del. Dock vågar jag inte vända mig till kurator eller psykolog om de kommer anmäla oro till socialtjänsten bara för att jag själv behöver samtalsstöd.

Vill inte att mina barn ska bli utsatta för att behöva bli utfrågade av okända människor. När det är jag som mår dåligt och inte de.

Det känns också som sagt jobbigt att jag inte ens ska få chans att lära känna kuratorn eller psykologen och hinna få ett förtroende, innan de kastar in min familj i obligatoriska samtal med socialtjänsten.

Finns det ingenstans man kan gå och prata om hur man mår, och få ta allt i sin egen takt?

Ensamstående förälder

Kommentarer

Hej!

Som vi tidigare har besvarat din fråga är det bra att du tar steget för att få stöd för ditt mående. Vidare finns det stöd att tillgå som också nämndes.

Du kan vända dig till kurator, psykolog vid din vårdcentral. Även ansöka eller förhöra dig vid det socialtjänstkontor du tillhör. Det finns även privata aktörer som du kan vända dig till. Formen kan vara att fysiskt gå på samtal, via telefon samt även via chattfunktion. Ett tips är att söka samtalskontakt via nätet.

Vissa kontakter kan du vara anonym, men kanske inte i längden.

Du skriver att dina barn mår bra och om det inte finns någon misstanke om att dina barn kan misstänkas fara illa finns det ingen anledning till oro för anmälan till socialtjänsten.

I detta forum kan vi endast ge generella svar och inte svara i individärenden, därmed kan inte mer detaljerat svar ges. Vi kan dock förmedla att många personer har en samtalskontakt för egen del där det inte görs någon orosanmälan till socialtjänsten. Det utifrån att det troligen inte finns eller har framkommit något som ger anledning oro för barnet/barnen.

Vi kan inte svara ja eller nej gällande om det kommer att göras en orosanmälan eller inte. Det är många som söker sig till en samtalskontakt för stöd och rådgivning utan att det leder till en orosanmälan för barnen.

Vi hoppas att vi har bringat klarhet och att du finner det stöd du har behov av!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter