Samtalsstöd

Om man mår dåligt och har det svårt som ensamstående förälder och i det läget tar kontakt med en kurator eller psykolog, kommer de göra en orosanmälan till socialtjänsten då? Finns det någonstans man kan gå och prata om sin situation utan att personalen efter första besöket gör en orosanmälan? Det är så svårt att våga anförtro sig åt någon ifall de orosanmäler innan man ens har hunnit skapa en ordentlig kontakt och relation med den som ska stödja och hjälpa en. Man känner sig utlämnad och vågar inte gå till en kurator eller psykolog och berätta om allt jobbigt, ifall de inte bryr sig om mig, hur jag mår, hur rädd jag är och hur svårt allt känns. Då låter man hellre bli, och biter ihop.

Så jag undrar om det finns någonstans man kan gå och prata med någon, om sitt och barnens liv, utan att de kastar en rakt in i en massa samtal med socialtjänsten som man inte känner sig redo för ännu? Skulle behöva hjälp och stöd men ta allt i min egen takt.

Ensamstående förälder

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga!

Som du skriver kan livet ibland vara svårt och att det då kan behövas stöd utifrån. Vi tycker att det är bra att du tar hjälp för din egen del vilket även är positivt för dina barn i förlängningen.

Du beskriver en oro för att ta kontakt med kurator eller psykolog utifrån anmälningsplikten. Vi kan förstå oron och att som du beskriver det, att du behöver ta det i din egen takt. Positivt är att du har tagit steget att försöka söka stöd för att få en förändring.

Vad gäller anmälningsplikten, gäller den för alla professionella som på något sätt får kännedom eller misstänker att ett barn kan fara illa. Vid en orosanmälan till socialtjänsten kommer berörda att kontaktas av socialtjänsten för att höra hur de ställer sig till den inkomna oron. Socialtjänsten arbetar i första hand för att råda, stödja och eventuellt erbjuda frivilliga insatser.

Beroende på hur stor oron är gällande barnen kan socialtjänsten välja att inleda utredning, det för att vidare utreda oron.

Socialtjänsten ställer alltid barnet i fokus och arbetar utifrån vad som är bäst för barnet. Vi tänker att om barnens vårdnadshavare mår dåligt och är i behov av stöd är det något som gagnar barnen.

Du kan även vända dig till socialtjänsten för att ansöka om stöd om det gäller dina barn. Alternativt ringa anonymt till socialtjänsten för att förhöra dig gällande stödinsatser i din kommun.

Att söka stöd och hjälp ses från socialtjänstens sida aldrig som något negativt vad gäller barns situation utan tvärtom. Att vårdnadshavaren har insikt och ser barnens situation och tar emot det stöd och hjälp som finns i samhället, allt för barnens skull. Många väljer, om det finns en kontakt med socialtjänsten gällande barnen, att själv som vårdnadshavare ha en kontakt vid sidan om tex hos en kurator eller psykolog för sin egen del.

Vi råder dig att vända dig till antingen kurator/psykolog vid vårdcentral eller privata psykologer samt till socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter