Funderande över många frågor..

Hej ! Jag är 19 studerar bor med mamma. Jag ska få förlängt underhållsstöd ifrån försäkringskassan nästa månad . Min mamma får försörjningsstöd och jag vet ingenting om detta , tar dem bort 2200 ifrån hennes stöd ?? Jag får ingenting av henne som är personlig , bara hyra ,mat osv . Köper kläder och allt själv ifrån mitt 1250 CSN .
Vad räknar socialen ifrån mig i mammas beräkning ? Asså om jag får pengar på mitt konto , räknar de allting som inkomst ???
Kan jag bo fortfarande hemma men välja att inte vara med på denna beräkningen ? Får jag då betala hyra, mat ,osv med mamma? Va ska man bäst göra för att inte bli påverkad, jag har fått stöd ifrån försäkringskassan och detta bliv inräknat som inkoms för hela familjen.. kan inte skaffa mig nånting

Funderar

Kommentarer

Hej!

Du har frågor om underhållsstödet påverkar familjens försörjningsstöd. Vi förstår att det kan vara svårt att få pengarna att räcka.

Föräldrar är försörjningsskyldiga till sina barn till de fyllt 18 år och om de studerar på gymnasium eller motsvarande utbildning till dess ungdomen fyller 21 år.

Du skriver att du är boende hemma tillsammans med din mamma och ni räknas därmed som ett hushåll. Beräkningen för försörjningsstödet beräknas på hushåll.

Du skriver att du har fått besked om att du har beviljats förlängt underhållsstöd. Det kan du som är mellan 18 och 21 år beviljas från Försäkringskassan om du studerar vid grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Det utifrån att du är boende med en av dina föräldrar.

Förlängt underhållsbidrag är tänkt att användas för ditt boende, din mat och dina fritidsintressen.

Precis som du själv är inne på skulle förlängt underhållsstöd medräknas som inkomst till hushållet. Du kan inte välja om du vill vara med i hushållsberäkningen eller inte om du är boende hemma med din mamma.

Det är skillnad på underhållsbidrag och underhållsstöd. Underhållsbidrag är pengar som den ena föräldern betalar till den förälder där barnet är stadigvarande boende. Pengarna ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Det är såklart en fördel om föräldrar kan komma överens om ett underhållsbidrag. Försäkringskassan erbjuder föräldrar hjälp att beräkna och enas om underhållsbidrag.

Kan överenskommelse inte nås, kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

När någon uppbär försörjningsstöd åligger det generellt sett personen att göra allt den kan för att erhålla egen inkomst, varför personen till exempel förväntas söka underhållsstöd, bostadsbidrag, sjukpenning eller a-kassa.

Vi råder dig att prata med din mamma om försörjningsstödet och underhållsstödet. Alternativt följa med din mamma vid möte med handläggare som beviljat försörjningsstödet. Detta för att verkligen få klarhet i dina frågor om hur ditt underhållsstöd påverkar försörjningsstödet utifrån en individuell bedömning.

Vi hoppas att vi har kunnat besvara dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter