dåliga Möbler(säger socialtjänsten)LVU med barn

Hej vad menas med dåliga möbler och varför får man inte köpa möbler på loppisar eller röda korset?för denna frågan ställer socialtjänsten oss om att vi får inte ha dåliga eller begagnade möbler för det luktar om möblerna?och om vi köper möbler eller får från vänner så får inte vi ta i mot dom tack våre att vi har barn på LVU.kan socialen säga i från när vi gör hemtagning på våra barn??vi leve på socialbidrag och har inte råd med nya möbler som kommer i från affären.vad är rätt och falsk??

Lilla Jag

Kommentarer

Hej

Tack för er fråga!

Som vi förstår det undrar ni om ni har rätt att köpa begagnade möbler när ni har barn som är omhändertagna enligt LVU och om detta skulle kunna påverka en hemtagningsbegäran om ni gjorde det.

Så länge möblerna är adekvata, det vill säga funktionella, hela och rena så finns det inget som säger att ni inte kan köpa begagnade möbler eller få dessa från vänner.

Det som socialtjänsten tittar på vid en hemtagningsbegäran är om det skett en förändring eller inte när det exempelvis kommer till brister i föräldraförmågan och detta inbegriper inte var ni köpt era möbler.

Vi hoppas det var svar på er fråga och ni är välkomna att kontakta oss igen om någon annan fråga eller fundering dyker upp.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter