Bestämma över hur barnbidraget fördelas mellan föräldrarna vid växelvist boende

Hejsan. Jag har delad vårdnad för mitt barn och innehar försörjningsstöd för hennes vistelse hos mig beräknat på ca 15 dagar per månad. Jag får 625kr i månaden dvs halva barnbidraget och denna summa räknas som inkomst av försörjningsstödet. Om jag skulle ansöka hos försäkringskassan att hela barnbidragsbeloppet istället ska betalas ut direkt till pappan kan detta isåfall påverka beräkningen för mitt försörjningsstöd? Har Försörjningsstöd rätt att bestämma över hur barnbidraget fördelas föräldrar sinsemellan och isåfall på vilka grunder? Anledningen till min fråga är att pappan brukar stå för kostnader som tex kläder, mobilabonnemang och övrigt eftersom han är bättre på att sköta den biten, vilket leder till ytterligare en fråga om vad barnbidraget är menat att gå till rörande barnets behov? Övrigt kan nämnas att barnet står skriven hos pappan och som umgänge när hon är hos mig. Tack på förhand.

Mor

Kommentarer

Hej!

Alla inkomster, inklusive barnbidrag, tas upp som inkomst i en beräkning och räknas därmed av från det bistånd som utbetalas vid ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om barnet är fött den 1 mars 2014 eller senare betalas barnbidrag och flerbarnstillägg ut med hälften var till båda vårdnadshavarna

På Försäkringskassans hemsida kan man ändra utbetalningen av barnbidrag till en av föräldrarna.

Beräkning av inkomster och utgifter kan variera utifrån individuella omständigheter, men när barn bor växelvis delar föräldrarna vanligtvis på inkomster och utgifter för barnet. Det kan t.ex. förhålla sig så att om barnet bor varannan vecka hos föräldrarna så kan halva barnbidraget räknas som inkomst och barnets halva norm räknas som en utgift för hushållet. Det kan även vara aktuellt att ta hänsyn till halva kostnaden för barnomsorg, läkemedel eller andra utgifter för barnet.

Barnbidraget ska gå till kostnader för barnet och täcker enligt konsumentverket ca 1/3 av kostnaderna för barnet.

Vi råder dig att diskutera med din handläggare hur det skulle påverka ditt försörjningsstöd om ni ändrar utbetalningen av barnbidrag utifrån att försörjningsstödet prövas individuellt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter