Hur får man ut soc.journaler om man har en förvaltare?

Huvudmannen har en förvaltare och får således inte skriva en fullmakt. Hur gör huvudmannen för att få ut sina journaler och beslut?

Farmor

Kommentarer

Hej!

Det framgår inte vilka journaler som avses, men vi utgår från att frågan gäller journaler och beslut inom socialtjänsten.

Det är möjligt även för en person som har förvaltare att själv begära att få ta del av sin journal.

Tilläggas ska i sammanhanget att sekretess normalt inte råder i förhållande till den enskilde själv (12 kap. 1 § OSL), inte heller det påverkas av ett förvaltarskap.

Rätten att ta del av allmänna handlingar eller rätten till så kallad partsinsyn i ett pågående ärende (10 § förvaltningslagen) begränsas alltså inte av ett förvaltarskap, utan är grundläggande rättigheter som var och en har.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter