Skattepengar,

Hej. Kan socialen räkna av hela skattebeloppet man får en gång om året?

loveriderman

Kommentarer

Hej!

Försörjningsstöd från socialtjänsten kan beviljas då alla andra möjligheter till försörjning prövats. I bedömningen räknas alla inkomster eller tillgångar in. Så, ja skattebeloppet räknas in i bedömningen.

Om man tycker att man har speciella skäl att behålla inkomster eller delar av inkomster, kan man alltid diskutera detta med sin handläggare. Alla ansökningar bedöms individuellt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter