Ekonomisk hjälp

Hej jag skullevilja sökabidrag

Hanna

Kommentarer

Hej!

För att ansöka om försörjningsstöd ska du vända dig till det socialtjänstkontor du tillhör utifrån var du är folkbokförd.

Socialtjänsten kommer att begära in underlag som vad du har för inkomster och utgifter. Utredning inleds och kommer att mynna ut i ett beslut om du har rätt till bistånd eller inte.

Är du inte nöjd med beslutet kan det alltid överklagas vilket din handläggare i så fall kan hjälpa dig med.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter