Uppföljningsmöte på Kommunen

Jag har kallats in till ett möte mitt första sedan pandemin. Jag har varit på stöd i flera år vad betyder det och vad är mina skyldigheter ska jag ta med mig.

MatsBTS

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du är kallad till ett möte med socialtjänsten sedan långt uppehåll på grund av pandemin.

Om det i kallelsen inte framgår att du ska ha något underlag med dig utgår vi från att du inte ska ha något med dig.

Vi förstår det som att du har insatser och kanske att mötet är tänkt som en uppföljning på beviljat bistånd.

Om du är orolig inför mötet råder vi dig att ringa din handläggare för mer information om vad mötet ska handla om.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter