Försörjningsstöd/deltidspension

Hej! Jag är en kille på snart 63 vårar. Jag har lite frågor:
Jag vet att man inte får äldreförsörjningsstöd eller försörjningsstöd om man pensionerar sig vid 62 år. Men hur är det för mig som har sjukersättning på 50%? Kan jag ta ut pension på 50% och få försörjningsstöd?
Mvh 59:an

59:an

Kommentarer

Hej!

Det är viktigt att hålla rätt på begreppen här:

Pension – ersättning som kan ansökas om från Pensionsmyndigheten.

Sjukersättning – ersättning som utbetalas från Försäkringskassan (brukar felaktigt kallas ”förtidspensionär”)

Om man väljer att ta ut sin pension i förtid, dvs innan du fyller 65 så finns det ingen rätt till ekonomiskt bistånd.

Om man har sjukersättning via Försäkringskassan på deltid kan man ha rätt till ekonomiskt bistånd för den delen som sjukersättning inte utgår. Det är dock viktigt att tänka på att vi i de fallen kräver att man har en annan sysselsättning resterande tid, ex är arbetssökande.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter