Handlingar

När socialtjänsten vägrar lämna ut handlingar man begärt gällande sitt barn som är hanterat, var vänder man sig då?
Tex sjukhus har ju ett arkiv/journal service som har alla handlingar.
Att socialtjänsten är skyldig att lämna ut det vet jag, men när dom nonchalerar en, var vänder man sig då? Varken ivo eller jo kan lämna ut handlingar så att anmäla dit hjälper inte. Finns det ”någon” högre än socialtjänsten där man kan begära ut handlingarna?
Och nej det hjälper inte att vända sig mot varken enhets eller verksamhetschef då de heller inte bemöter frågan

Fia

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du begärt att få ditt barns handlingar utlämnade av socialtjänsten.

Som vårdnadshavare har du rätt att ta del av ditt barns handlingar. Innan utlämning föregås det av en menprövning.

Tråkigt att höra att du upplever dig nonchalant bemött av socialtjänsten och inte fått svar från dem trots kontakt med handläggare och chefer.

Tillsynsnämnden för socialtjänsten är IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De har inte tillgång till handlingarna men du kan lämna ett klagomål till dem gällande att du inte får ut handlingarna vilket förhoppningsvis leder till ett svar.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter