våra barn vill inte se eller träffa oss

kan ett barn bli påverkad av att annat syskon som har kontakt med andra som säger att Hen var så för 35 år sen?menar dock att socialtjänsten har kontakt med utomstående som ringer in på mej och min fru.och därefter så har vi förlorat 6 barn tack våre utomstående.detta låter som JÄV efter som det har hänt sen 35 år sen och jag får inte vara i fred även om jag flyttar till nordpolen så vet dom om vad jag gör.

Lilla Jag

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du undrar om syskon kan påverka varandra även för saker som skett för längesedan.

Visst kan det vara så, men vi kan inte säga att det är så. Alla relationer kan påverkas av varandra, precis som vi alla kan påverkas av både relationer, uttalande i media mm.

Socialtjänsten lyder under tystnadsplikt och har inte kontakt med utomstående förutom att inhämta information för utredningen, som tex skola, sjukvård, vårdnadshavare och barn. Vid en vuxen utredning ska samtycke inhämtas från personen det gäller innan information kan delas till andra än den berörda.

Vi tolkar det som att det inkommit oro till gällande era barn vilket lett till att era barn omhändertagits av socialtjänsten. När en orosanmälan inkommer ska socialtjänsten göra en första bedömning om utredning ska inledas eller ej det oavsett var orosanmälan kommer ifrån.

Om inte orosanmälaren är anonym har du/ni rätt att få veta vem som inkommit med orosanmälan.

Vi råder er att vända er till den socialtjänst ni har eller haft kontakt med för vidare information gällande ert ärende då vi inte kan besvara frågor gällande individärenden.

Vi hoppas att vi kunnat besvara frågorna!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter