Kan Soc råda att inte betala sin del av hyran?

Hej
När ett par separerar och den ena parten sticker, och går till soc och säger att han/hon blivit misshandlad (lögn).
Båda står gemensamt på hyreskontraktet och båda har låg inkomst.
Hon/han vill inte betala sin del av hyran under uppsägningstiden av lägenheten.
Soc har sagt att det skall hom inte göra.
Är inte det att uppmuntra till kontraktsbrott från soc om båda är betalningsansvariga?
Båda har ingått ett kontrakt och är gemensamt betalningsansvariga anser jag.

Wacko

Kommentarer

Hej!

Att separera innebär ofta stora påfrestningar på en relation och det kan vara svårt att komma överens.

Om paret är gifta görs en ansökan om skilsmässa hos tingsrätten. När det gäller sambos som separerar finns bestämmelser kring samboförhållanden i sambolagen.

Vi förstår din fråga som att det gäller ett samboförhållande och att ingen av er kommer att bo kvar i lägenheten.

När ni bägge två står på hyreskontraktet är ni gentemot hyresvärden solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att ni gemensamt ansvarar för hyran och hyresvärden kan för betalning av hyran välja att vända sig till er båda eller till endast en av er. Om endast en av er har betalat hyran kan denne person vända sig till den andra personen för att kräva dennes del av hyran (så kallat regressrätt).

I Sverige finns det ingen lagstadgad försörjningsskyldighet mellan sambos. Så länge ni båda står på hyreskontraktet är du och din sambo gemensamt ansvariga för betalning av hyran.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter