Får vår släkting tillräckligt med mat och blir han slagen?

Hej. Vi är flera som är oroliga för samma släkting. Han (vi kan kalla honom Sven) är 86 år och bor med sin fru i en lägenhet. Sven är mager och väldigt skör, han kan gå med rullator men han har ramlat ganska många gånger under senaste tid. Han har larm och hemtjänst som kommer och hjälper till med stödstumpor morgon och kväll. Övrig tid är det frun som tar hand om honom. Vår oro gäller just detta omhändertagande, han verkar inte få tillräckligt med mat, hon sliter och drar i honom när hon tycker det går för sakta, hon kan t o m smälla till honom. Kallar honom elaka saker typ, gubbjävel i var och varannan mening. Vi försöker hejda detta när vi är där men är också rädda att vi inte får komma dit alls om vi skulle konfrontera henne med hennes beteende. Häromveckan var de ute och åkte bil, Sven körde. Helt vansinnigt, han kunde ha kört ihjäl någon då hans reaktionsförmåga är lika med noll. Vi misstänker att frun tvingade honom då hon inte kör bil själv. Det är, som ni förstår, hon som bestämmer allt. Det har alltid varit så men hon har blivit mycket mer elak de senaste åren när Sven blivit sämre. Hon är 10 år yngre och verkar inte förstå hur dålig Sven är. Paret har inga barn. Vad ska vi göra? Orosanmälan?

Oroliga släktingar

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en oro för er äldre släkting både vad gäller misstanke om att han är utsatt för våld, kränkningar och bristande matintag. Även oro för att er släkting blir tvingad att köra bil vilket han inte ter sig vara kapabel till.

Det kan vara svårt att konfrontera det som uppmärksammats både vad gäller oro för att göra det värre samt som du beskriver mista insynen helt genom att inte vara välkommen längre.

Vi råder er att vända er till socialtjänsten där er släkting är folkbokförd. Där kan ni lämna en orosanmälan gällande den oro du beskriver. Ni/du kan välja att vara anonyma vilket man som privatperson har rätt till vid en orosanmälan. Viktigt är då att tänka på att inte uppge något som kan härleda till vem som gjort anmälan.

Du skriver att er släkting har insatser via socialtjänsten i form av hemtjänst samt larm vilket gör att han redan har en pågående kontakt med biståndshandläggare som på så sätt har kännedom om er släkting. Det är ofta svårt att bli äldre och bli beroende av andra personer för att klara sin vardag, och våld och kränkningar ska absolut inte förekomma. Viktigt är att det framkommer så att socialtjänsten kan ta ställning till om det krävs andra insatser för att komma tillrätta med problematiken så att vardagen blir bättre för alla berörda.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och att er släkting får en bättre vardag!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter