Undra kan man få bidrag ta ett vanligt körkort undra

Kan man få hjälp borde med vanligt körkort och få pengar till barnen köpa lite till dom undra och bidrag till en vanlig bil med köpa undra fråga bara

Viola

Kommentarer

Hej!
Du har frågor kring försörjningsstöd som vi ska försöka svara på.

Det är i normalfallet inte möjligt att få försörjningsstöd för att ta körkort. Däremot kan du ansöka om lån hos CSN för att ta körkort. Du kan läsa mer om det på CSNs hemsida csn.se.

Eftersom vi inte riktigt vet vad det är du behöver köpa till barnen så är det svårt att svara på din fråga. Om du har försörjningsstöd finns det i normen medräknat att det ska täcka utgifter för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Barn och ungdomsförsäkring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket beräknar för de barn som ingår i hushållet.

Utanför normansökningar bedöms alltid individuellt och det kan exempelvis röra sig om extra kostnader för möbler. Du ansöker då om det och får ett beslut med en motivering.

Det går vanligtvis inte att få bistånd till en bil då detta räknas som en tillgång och för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd måste du först använda dig av dina egna tillgångar.

Hoppas svaret kan vara till hjälp!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter