Att flytta ihop med vem man vill

Hej Soctanter!

Det här är ett tillägg till frågan jag skickade nyss 747ed. (Se mitt tillägg längst ner i frågan.)

Svaret ni ger här var svårt att förstå https://soctanter.malmo.se/fraga/8796

Det verkar som att det ligger två olika frågor, i frågeställningen:

Det ena är om det går att avtala bort rätten att ha en inneboende, när man själv bor i en hyreslägenhet?

Det andra är alla regler kring hur försörjningsstödet påverkas om den som uppbär försörjningsstöd tar in en inneboende hos sig.

Och det tredje är ifall det blir någon ekonomisk skillnad att ta in en kompis, som alltså har sitt eget hushåll, eller en sambo, som man alltså kanske delar vardagslivets kostnader lite mera med. Hur påverkar det försörjningsstödet?

Kan en sambo räknas som "inneboende" eller räknas man då alltid som "sammanboende" istället?

Men den stora frågan för frågeställaren verkar ju vara ifall det verkligen går att avtala bort rätten att ta emot en inneboende hos sig?

Ifall man själv har ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet så har man väl rätt att ta emot vilken inneboende man vill, så länge man själv också bor kvar i lägenheten?

Annorlunda blir det förstås om det är socialtjänsten som står på hyreskontraktet, och att man själv hyr i andra hand av socialtjänsten. Vilka hyresregler är det som gäller då, för att ta emot inneboende?

Förresten blir det väl en skillnad om man skaffar sig en sambo? Oavsett om man bara har ett andrahandskontrakt och hyr av socialtjänsten så borde man väl ha rätt att skaffa sig en sambo? Och bo med vem man vill? En äkta sambo är ju inte en inneboende. Faktiskt inte. Och en person borde ju ha rätt att flytta ihop med vem hen vill? Det har väl inte hyresvärden/den som äger förstahandskontraktet någon rätt att ha åsikter om?

Eller, kan man verkligen förbjuda folk att flytta ihop med varandra? Måste man verkligen fråga Socialtjänsten om lov först? Hur kommer det sig, i så fall?

Det verkar märkligt, i ett fritt demokratiskt land, där varje vuxen människa är myndig.

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Tack för din följdfråga.

Utöver det svar vi gett avseende din ursprungsfråga, behöver vi hänvisa dig till hyresgästföreningen eller annan sakkunnig inom hyresrätt, så att du kan få svar på alla dina frågor.

När det gäller storleken på försörjningsstödet så påverkas detta eftersom sambos precis som personer som ingått äktenskap har försörjningsplikt gentemot varandra.

Varje människa är myndig och har bestämmande över sig själv. Men när du ingår vissa typer av avtal så gäller givetvis de avtalen. Och som vi skrev i svaret på förra frågan vet vi inte hur din väns hyresavtal mellan vännen och socialtjänsten ser ut.

Det finns även exempel på hyresvärdar som satt ett maxtak på hur många som får bo i en lägenhet beroende på lägenhetens storlek. Ofta står detta redan i bostadsannonserna då hyresvärdar kan skriva ut att “denna bostad är avsedd för en till två personer”. Detta vet hyresgästföreningen mer om och är inte vårt expertområde.

Hoppas att du får den hjälp du behöver!

Vänligen

Soctanten

Soctanter