Kostnad för studier

Hej!
Jag har sökt till en utbildning och har idag försörjningsstöd. Det är en CSN-berättigad utbildning, så kommer jag in på utbildningen så kommer jag ha CSN-lån.

Min fråga är gällande kostnaderna för intagningsproven till utbildningen. Jag har kommit vidare till steg 1 där man måste betala 950kr för testet och troligen kommer det fler kostnader med nästa steg.
Är detta något som man kan få betalt av ekonomiskt bistånd?

Nils

Kommentarer

Hej!

Så roligt att du hittat en utbildning som du är intresserad av och som du vill gå och som kommer leda till att du blir självförsörjande.

Vi kan inte svara på om du kan få kostnaden betald genom försörjningsstöd, detta är en bedömning som din socialsekreterare måste göra. Prata med socialsekreteraren och lämna därefter in en ansökan om kostnaden så kan det prövas.

I vissa fall kan även Arbetsförmedlingen bekosta vissa kostnader för utgifter som kan leda till arbete eller studier. Så prata även med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Hoppas det löser sig och hoppas att du kommer in på utbildningen!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter