Daglig verksamhet och försörjningsstöd

Hej, får man ha försörjningsstöd även om man går på en daglig verksamhet (för folk som t.ex har autism?)

Anonym

Kommentarer

Hej!

Du undrar om någon får ha försörjningsstöd när den går på daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är något som kommunen beviljar för personer som omfattas av LSS och tillhör personkrets ett eller två. Vanligtvis finns då andra ersättningar såsom aktivitetsersättning eller sjukersättning, som bedöms av Försäkringskassan. Det går även att ansöka om bostadstillägg om det finns utgifter för boendekostnader.

Det finns inget förbud mot att ha försörjningsstöd om du går på daglig verksamhet men försörjningsstöd beviljas bara om ingen annan ersättning är möjlig att få.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter