Vuxenhandläggare i socialtjänsten

Hej!
Vad är en vuxenhandläggares arbetsuppgifter?
( När det gäller vuxna med psykologiskt handikapp som får boendestöd.)

Anonym

Kommentarer

Hej

En vuxenhandläggare utreder behov av insatser samt följer upp insatserna.

Boendestödet kan exempelvis stötta dig i att skapa struktur och rutiner så att du kan hantera vardagen på ett mer självständigt sätt. Stötta dig i situationer utanför hemmet, som att komma igång med fritidsaktiviteter eller sysselsättning. Ge dig vägledning i kontakt med myndigheter samt med personligt och professionellt nätverk.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter