Nekad försörjningsstöd på grund av nya aktiviteten

Hej!

Nyligen avslutade jag min 3 månaders period för stöd och matchning. Och Jag planerade med min handläggare på Arbetsförmedlingen vad nästa steg skulle vara för mig att gå vidare och såg att Arbetsförmedlingen hade studiestöd för mig som inte kan bli beviljade CSN. Jag ansökte om denna aktivitet som kommer hållas via kommunens komvux. Kurserna jag kommer läsa gör mig behörig till det program jag önskar ansöka till hösten och gör mig behörig till studiemedel igen med CSN till hösten.

När jag berättade detta till min handläggare på Försörjningsstödsenheten med underlag på start och avslutnings datum så berättar hen att jag inte kan få någon försörjning längre då det involverar studier. Även fast det är Arbetsförmedlingen som vill skicka mig till utbildningen nu istället för Lernia igen för att lära mig skriva CV.

Det nya Aktivitetsstödet gör mig inte 100% självförsörjande och på grund av detta så säger min handläggare på Försörjningsstödsenheten att jag ej längre kan få försörjningsstöd.. Stämmer detta?
För mitt förra aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen via Stöd och Matchning gav mig exakt lika mycket pengar som det nya aktivitetsstödet och då var det inga problem.

Arbetslösa Alfons

Kommentarer

Hej!

Vi kan inte bedöma vad som är rätt eller fel i individuella ärenden. Generellt sett ska du om du inte har någon gymnasieutbildning kunna studera på Komvux med bibehållet försörjningsstöd.

Om du däremot går en utbildning där du skulle kunna vara berättigad till CSN men av någon anledning inte beviljas CSN så kan du inte få försörjningsstöd. Försörjningsstöd är tänkt som den allra sista utvägen när alla andra möjligheter till försörjning är uttömda.

Be din socialsekreterare på försörjningsenheten förklara för dig så att det blir begripligt för dig varför det inte är möjligt att du kan få försörjningsstöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter