Förlora på att arbeta III

Ni skriver så här:

"Så även om du får kompletterande försörjningsstöd så kommer du inte få mer pengar när du arbetar deltid eller får höjningar av aktivitetsstöd. Den totala summan blir det samma även om det varierar hur mycket som är ersättning, lön och försörjningsstöd."

Ovanstående del av ert svar är en lögn. Hade jag bott i Lunds kommun t ex, så hade jag varje månad fått behålla 500 kr av min lön.

Dessutom infördes ju en nationell regel 2012 som säger att den som arbetar får behålla 25% av det den tjänar.

Då ljuger ni ju. Den totala summa blir ju då inte alls densamma. Varför ljuger ni?

Och jag hade MYCKET mindre än socialbidragsnormen under den tid jag hade komplettering från socialen. Men det kommer ni aldrig att svara på om det är rätt eller fel. Är det moraliskt rätt att den som arbetar ska ha mindre än den som inte arbetar? Men det kommer ni aldrig att svara på.

Förlora på att arbeta

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du under den tid du haft försörjningsstöd fått mindre än normen. Vi har ingen möjlighet att kunna bedöma om det är rätt eller fel i just ditt individuella ärende. Om det finns ett beslut på varför du inte ska beviljas full norm går det beslutet att överklaga.

I vissa fall, bland annat när någon uppburit försörjningsstöd under en lång period, kan den enskilde få behålla en del av lönen. Detta är ett beslut som fattas av en chef och inte av den enskilde handläggaren. Vi kan inte svara på varför det inte blivit så i just ditt specifika fall och du behöver prata med din handläggare om detta.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter