Förlora på att arbeta II

Jag visste att jag inte skulle få något svar. Och det har jag ej heller fått. Ni svänger det till något helt annat. Detta är ett fruktansvärt övergrepp. Ni svarar inte alls på vad det handlar om. Under den totala tid som jag hade komplettering från socialen hade jag MYCKET MINDRE än socialbidragsnormen. Svara nu på det? Är det rätt? Varför får man aldrig behålla en krona av skatteåterbäring men alltid betala restskatt själv? Även om man hamnar under normen.

Jag har inte skrivit om pensionspengar. Det lilla jag tjänade gjorde ingen skillnad för pensionen. Och det var inte det jag skrev. Ni svänger om det till något helt annat än vad jag skrev om.

Varför ska man ha mindre än socialbidragsnormen, vilket jag hade?

Men jag vet att ni aldrig kommer att svara på denna fråga. Jag visste det var meningslöst.

Jag har nu blivit ytterligare kränkt, ytterligare en gång. Ni kan inte och vill inte svara på en enkel fråga.

Kränkningarna från soc kommer aldrig att ta slut så länge man har kontakt med dom.

Mindre än normen

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är ett rådgivningsforum där vi svarar så gott vi kan på generella frågor. Vi har inte uppfattat din fråga rätt då vi inte svarade på varför du fått mindre än normen och tyvärr kan vi inte svara på det.

Soctanter på nätet kan inte svara på varför det gått fel i ditt fall och varför du fått mindre än normen utbetalat. Om du får ett felaktigt beslut från socialtjänsten kan du överklaga detta.

När det gäller skatteåterbäringen så får du behålla den om du inte har försörjningsstöd annars räknas det som inkomst. Om du har kvarskatt så behöver du betala den själv, detta är för att låginkomsttagare kan också ha skulder som de behöver betala själva och har inte rätt att söka försörjningsstöd för att betala kvarskatt.

Hoppas att vi svarat på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter