Inflation och ekonomiskt bistånd

Hej,

Som alla vet har vi ett tufft ekonomiskt läge och rena basvaror har stigit åtskilliga procent sen årsskiftet, det ser inte heller ut som att denna stigning kommer att avta utan det kommer bli dyrare och dyrare framöver.
Ekonomiskt bistånd bestäms genom schablon som gäller ett kalenderår men som det är nu är knappast priserna statiska medans ekonomiskt bistånd är. Hur är tanken att man ska överleva när schablonberäkningen redan är fastställd (och beräknad för att man ska leva på marginalen) men priserna rusar?

Frågvis

Kommentarer

Hej!

Du har frågor kring om försörjningsstödet kommer att justeras med tanke på prisökningarna för livsmedel. Vi har fått många liknande samtal under den senaste tiden och du är inte ensam om att oroa dig över hur allt ska gå ihop.

Vi vet att beloppet för 2022 räknas upp med 1,6% jämfört med föregående år. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår.

Vi vill inte spekulera och gissa oss till om beloppet kommer justeras ytterligare med tanke på prishöjningarna. Eftersom detta är något som socialtjänsten själva inte kan påverka utan är ett politiskt beslut.

Att leva på marginalen och se priserna rusa är ett stort problem och många med dig upplever en otrolig stress för att få vardagen att gå ihop.

Vi hoppas att politikerna förstår och ser problematiken och gör en behövlig justering för att kompensera för prishöjningarna på livsmedel.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter