Förlora på att arbeta

Varför ska man förlora på att arbeta? Jag hade komplettering från Socialen i många år. I början 2008 - 2012 jobbade jag deltid på olika jobb. Mest på ett jobb. Jag fick ett flertal gånger skatteåterbäring, en gång 11. 000 kr, en gång 8.000 kr, ytterligare en gång 5.000 kr. Jag fick inte behålla pengarna. Ett år lyckades jag med nöd och näppe klara mig utan soc pengar. MEN efter det fick jag restskatt på 3.555 kr. Det fick jag betala själv. Och även andra gånger fick jag restskatt mindre summor och fick betala själv. Det år jag klarade mig utan Soc hade jag väldigt lite pengar. Jag hade ett flertal olika deltidsjobb, men fick aldrig något riktigt jobb. Jag är akademiker.
För att sammanfatta en mycket lång och krånglig historia.
Sammantaget förlorade jag mycket pengar på att arbeta. Om jag räknar samman allt under hela den tid jag hade komplettering från Soc, så hade jag totalt sett under hela den perioden, MYCKET mindre än socialbidragsnormen. Det var inte bara med restskatt och skatteåterbäring jag förlorade. När jag de sista åren fick glasögon fick jag t ex betala en del av kostnaden själv t ex. Då hamnade jag ju under normen eftersom då fick jag ju ta av de pengar som skulle gå till mat eller bostad eller hygienprodukter t ex. Varför är det så?
Varför ska man förlora på att arbeta? Varför får man inte behålla EN ENDA KRONA av det man tjänar, utan istället förlora mycket pengar rent ekonomiskt. Till dom deltidsjobb jag hade pendlade jag, ett jobb till Lund, ett jobb till Limhamn, till Lomma åkte jag buss fram och tillbaka för att jobba bara 2 timmar som lärare i spanska på ABF, mm.
Efter 2012 tog jag ej fler deltidsjobb och heltid eller ett riktigt jobb fick jag ju inte så klart. Jag var tvungen att jobba fram till 65 innan jag gick i pension. Jag hade hela tiden a-kassa fast den var låg. På slutet fick jag därför en höjning av aktivitetsstödet (som byggde på a-kassan), jag fick 500 kr mer i månaden. MEN, naturligtvis, jag fick inte behålla EN ENDA KRONA av dessa pengar.
Malmö stads socialtjänst skickar ett tydligt budskap till den soc bidragstagare som jobbar: Javisst, du jobbar, men du ska lära dig att du är en dålig människa därför att du är arbetslös och därför ska du INTE TJÄNA EN ENDA KRONA PÅ ATT DU ARBETAR.

OBS! Mina deltidsjobb var till största delen Vid behovs-anställningar. Så inget fast eller något man behövde säga upp sig ifrån. Ingen egentlig anställning så att säga.

Förlorade ekonomiskt på att arbeta

Kommentarer

Hej!

Det är många frågor som du har kring din ekonomiska situation. VI ska försöka bena ut och svara på det så gott det går.

När du arbetar får du även en del inbetalat till din framtida pension, det får du inte om du uppbär försörjningsstöd. Så det finns en kortsiktig och en långsiktig vinkel på din ekonomi också.

Om du får tillbaka på skatten, så är det i försörjningsstödshänseende att räknas som inkomst. Så om du har haft kompletterande försörjningsstöd så kommer denna återbäring att behöva användas för dina omkostnader.

Försörjningsstöd är tänkt som en tillfällig hjälp och är till som en sista utväg när alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda. Så även om du får kompletterande försörjningsstöd så kommer du inte få mer pengar när du arbetar deltid eller får höjningar av aktivitetsstöd. Den totala summan blir det samma även om det varierar hur mycket som är ersättning, lön och försörjningsstöd.

En förändring av din inkomst kan du endast få om du inte uppbär försörjningsstöd alls, då kan en större utbetalning av lön komma att märkas i din ekonomi.

Alla anställningar du har haft oavsett fast anställning eller vid behov gör att viss del av lönen betalas av arbetsgivaren in till din framtida pension.

Om du har frågor kring skatt och hur skattemyndigheten beräknar återbäring eller kvarskatt få du vända dig till skattemyndigheten. Vi vet att många som har haft flera olika anställningar i större utsträckning kan behöva betala kvarskatt, något som du som enskild kan förebygga genom att be en av arbetsgivarna betala en högre procentuell inkomstskatt.

Din slutsats kring att du inte tjänar på att arbeta deltid är något som uppmärksammats en del och som cementerar personer i inte bara en fattigdom under arbetslivet utan även till en sämre pension när det är dags för att ta ut pension. Till viss del kan detta kompenseras genom ett behovs och individuellt anpassat bostadstillägg men inte fullt ut.

Socialtjänsten gör idag många riktade satsningar för att få personer som uppbär försörjningsstöd in i heltidsarbete. Det är inte bara lönsamt för individen under arbetslivet utan även när det är dags att gå i pension.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter