Skattedeklaration

Hej, jag har haft försörjningsstöd i två år och fick nyligen helg anställning. Hade dålig ekonomi och valde att sätta in min första lön på min mans konto. Sedan har jag fått ytterligare två löner men dessa har kommit till mitt eget konto. Pga att det gick dåligt för företaget så fick jag gå först då jag va sist in. Nu får jag åter försörjningsstöd och denna månad ska skattedeklarationen in tillsammans med ansökan om försörjningsstöd. Min fråga är då, vad kommer hända nu när socialen får reda på att jag har haft en månads inkomst som jag inte har berättat om?

Skattedeklarationen

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du satt in din första lön på din mans konto. Vi förmodar att er ekonomi räknats samman utifrån att du är gift/sambo och man då är försörjningsskyldig gentemot varandra.

Du behöver redovisa alla dina inkomster de senaste tre månaderna då du ansöker om försörjningsstöd. Inkomsterna läggs samman och en beräkning görs hur länge du antas kunna leva på dessa inkomster.

Om du inte har redovisat alla dina inkomster kommer man utgå från de inkomster du haft i nästa beräkning. Ligger inkomsten längre tillbaka än tre månader, tror vi inte att den tas med i kommande beräkning.

Du behöver vända dig till din handläggare för mer specifikt svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter