Vad händer efter 21-årsdagen?

Hej! Ni skriver så här i ett svar: "Som vårdnadshavare är man försörjningsskyldig även efter 18-års dagen om ungdomen studerar på gymnasiet. " Men det gäller väl bara fram till 21-årsdagen?

Vad händer sedan, om en ung vuxen fyllt 21 år och inte är klar med gymnasiet, men skulle vilja försöka bli färdig med det?

Vilket ekonomiskt stöd kan den unge få i en sådan situation, och var ska hen vända sig då?

Kan man få hjälp av socialtjänsten på något sätt, i det läget?

Och om personen inte studerar utan istället är arbetssökande, vad gäller då?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

I Föräldrabalken 7 kap framgår att föräldrar är försörjningsskyldiga fram till man fyller 18 år. Om man studerar på gymnasiet eller annan jämförlig utbildning till exempel komvux, ligger försörjningsansvaret hos föräldrarna fram till den dag man fyller 21 år. Detta gäller även om man fullgjort gymnasieutbildning, men fortsätter studera på annan jämförlig utbildning.

Från och med andra halvåret man fyller 20 år, får man inte studiebidraget längre. Det finns då möjlighet att söka studiemedel för studier på gymnasiet, kom.vux. och folkhögskola, dock tidigast från och med andra halvåret det år du fyller 20 år.

Man kan också ansöka på Försäkringskassan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Man kan få aktivitetsersättning om man är mellan 19-29 år, inte är klar med grundskola eller gymnasium det år man fyller 19 år, har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att man behöver längre tid på sig att bli klar med grundskola eller gymnasium. Man behöver dock vara försäkrad i Sverige och var det när man blev sjuk. Man är försäkrad i Sverige om man bor eller arbetar här.

Oavsett man är studerande eller arbetssökande, kan man alltid ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten. Alla ärenden bedöms individuellt.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter