Ung man behöver försörjningsstöd

Hej!

Jag är bonusmamma till en ung man som snart fyller 21 år.

Han bor tillsammans med sin mamma.

Mamman har ett lågbetalt jobb och har tyvärr drabbats av en bedragare som lyckades lura av mamman 240.000 kronor så hon är skuldsatt för livet.

Mitt bonusbarn har lite ont om pengar, är inte klar med sina gymnasiestudier, det är svårt att få jobb med mera.

Kan mitt bonusbarn få rättighet till försörjningsunderstöd, det som i dagligt tal kallas socialbidrag?

Jag tänker att mamman ju inte längre är försörjningsskyldig och att mitt bonusbarn kan anses ha rätt till en egen försörjning om det är knapert ställt i familjen?

Som det är nu får jag hjälpa till med pengar då bonusbarnets pappa är arbetslös.

Tacksam för ert svar!

Bonusmamman undrar

Kommentarer

Hej!

Så bra att du försöker hjälpa till genom att ta reda på vilken möjlighet till hjälp och stöd som finns.

Som vårdnadshavare är man försörjningsskyldig även efter 18-års dagen om ungdomen studerar på gymnasiet. Båda vårdnadshavarna behöver därför hjälpas åt med kostnaderna för ungdomen. Är ungdomen över 18 år och inte studerar på gymnasiet kan denne själv ansöka om ekonomiskt bistånd.

Har mamman svårigheter att få ekonomin att gå ihop kan hon ta hjälp för att göra en ekonomisk planering. I Malmö stad finns tillexempel en verksamhet som heter Budget- och skuldrådgivningen. Mer information om den finner du på Malmö stads hemsida www.malmo.se.

Kvarstår svårigheterna i att få ekonomin att gå ihop kan hon vända sig till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten utreder då den ekonomiska situationen och beslutar om det finns rätt till bistånd eller ej.

Hoppas det löser sig för ditt bonusbarn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter