Försörjningsskyldighet

Har en vuxen dotter som gått klart gymnasiet och fram till nyligen bott gratis hos en äldre släkting. Släktingen flyttar nu till mindre boende. Dottern omfattas av LSS.
Är jag skyldig att låta henne flytta hit igen? Hon har en rubbad dygnsrytm, svårt med planering och det sociala. När hon bodde hemma var det konstanta konflikter med yngre syskon och vi vuxna var helt slut. Ekonomiskt och utrymmesmässigt blir det också svårt, vi har inga rum över och familjen som fn närvarande är två vuxna och tre(snart fyra) barn lever på en inkomst som snart blir föräldrapenning och då ännu lägre.

Multimamman

Kommentarer

Hej

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn till dess att barnet fyller 18 år. Studerar barnet på gymnasiet har föräldrarna försörjningsskyldighet fram till 21 års dagen. Detta regleras i Föräldrabalken 7 kap 1 §. Man är alltså inte skyldig att låta barnen flytta hem när de är vuxna.

Står man helt utan möjligheter att tillgodose sina behov på egen hand har man rätt att söka bistånd hos socialtjänsten i den kommun där man bor, socialtjänsten utreder då ens rätt till bistånd.

Då din dotter omfattas av LSS kan det vara all idé att ta kontakt med kommunens LSS-handläggare för att undersöka vad din dotter har för möjligheter att få hjälp med enligt LSS.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter