Gravid

Hej!
Vad ligger spädbarnsbidraget på just nu? Förstår det är olika från kommun till kommun, men ca typ. Och kan man få det trots man har aktivitetsersättning och bostadstillägg? Har ansökt om det då jag är sjukskriven men har fått veta jag är gravid. Får jag det godkänt från fk så får jag bara 600:- mer i månaden än vad jag får idag när jag har försörjningsstöd.

Miss

Kommentarer

Hej,

Vi uppfattar att du erhåller försörjningsstöd och att du har ansökt om aktivitetsersättning samt bostadstillägg hos Försäkringskassan. Du skriver att om du skulle bli beviljad aktivitetsstöd och bostadstillägg skulle du få 600 kr mer i månaden än vad du får nu. Detta innebär att du blir självförsörjande och därmed inte är berättigad till ekonomiskt bistånd. Spädbarnutrustning skulle dock kunna räknas som en engångsansökan, ej ett pågående ärende. Det vill säga att du kan ansöka om spädbarnsutrustning eftersom ersättningen från Försäkringskassan inte räcker till.

I Socialstyrelsens riktlinjer för bedömning av spädbarnsutrustning framgår det bland annat att socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för nödvändig spädbarnsutrustning i samband med barnets födelse. Med spädbarnsutrustning avses bland annat säng med sängkläder och andra tillbehör, skötbädd med tillbehör, bärsele, bilbarnstol, barnvagn med tillbehör och utrustning för bad.

I Malmö stad har man en schablonsumma som ges för spädbarnsutrustning. En vägledande summa är i dagsläget 9100 kr. Det görs dock alltid en individuell bedömning om den enskilde är berättigad till denna hjälp. I Socialstyrelsens riktlinjer framgår att när socialtjänsten bedömer vad som är nödvändig spädbarnsutrustning kan det i vissa fall vara rimligt att räkna med återanvändande av kläder och utrustning om det finns syskon och åldersskillnaden inte är för stor. Biståndet påverkas också av hur mycket den enskilde kunnat planera ekonomiskt för barnet.

I Sverige har kommunerna ansvar för att hjälpa människor som inte kan försörja sig själv, det åligger inte staten. Vi kan därför endast råda dig att kontakta socialtjänsten i din kommun om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd till spädbarnsutrustning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter