förlåt om jag lägger mej i https://soctanter.malmo.se/fraga/8703

som jag vet så ska det vara så att din förra kommun ska gå in med bistånd där efter så ska du höra av dej till din nya kommun där det ska gälla din bistånd.jag själv har flyttat till en ny kommun och där sa dom att din förra kommun ska då göra ett beslut om du nu har fått jobb så är det ett plus och sen är det din nya kommun som tar över.hoppas på att du får det bättre.)

The King

Kommentarer

Hej!

Tack för dina tankar kring den ställda frågan.

Som medborgare har man rätt att flytta var man vill i Sverige. Är man aktuell med insatser hos socialtjänsten behöver ärendet formellt överflyttas mellan kommunerna.

Utöver att ordna bostad i den nya kommunen behöver man ta kontakt med socialtjänsten dit man avser flytta för att förhöra sig om vilka regler och normer för ekonomiskt bistånd som gäller där. Det är viktigt att man har upprättat en kontakt med den nya kommunen för att förenkla flytten. Man behöver också säkerställa att kommunen man bor i beviljar bistånd för den första perioden i den nya kommunen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter