Flytt till annan kommun

Hej
Jag bodde nyligen i en kommun där jag fick ekonomiskt bistånd pga att jag inte hade något jobb. Där blev jag beviljad en egen lägenhet till maxpris 5.200, som enligt den kommunen var lägsta hyran i Sverige enligt norm från försäkringskassan. När jag började leta boende så beslöt jag mig för att flytta till en annan kommun, för att öka chanserna att få jobb. Jag hittade själv en lägenhet som kostade precis 5.200 och flyttade. Direkt efter flytten hörde jag av mig till min nya kommun och ansökte om ekonomiskt bistånd samt boendekostnad, och har med mig skriftligt beslut från tidigare kommun där de tydligt specar att de anser att boendekostnaden är skälig. Jag frågade även dem om det kunde bli något krångel med nånting, tex boendekostnader etc, men de tyckte att jag kunde kontakta nya kommunen efter flytt (inte innan) för alla har rätt att flytta.

Den nya kommunen har tydligen andra riktlinjer och deras maxhyra är på 4.600. Först blev det tal om att jag skulle få rådrum på 3 månader, men nu när de är på väg att fatta beslut så fick jag muntligen höra att rådrummet inte längre skulle "användas" och att de bara kommer bevilja 4.600 från start. Då de anser att jag borde kollat upp detta med dem inför flytten.
Kan de göra såhär, eller bör jag överklaga?
Det är så himla svårt att som privatperson hålla reda på allt som måste göras och kollas, så nu känner jag mig väldigt uppgiven och stressad.

Uppgiven

Kommentarer

Hej!

Att flytta och byta kommun medför ofta mycket att göra och hålla reda på. Du skriver att du frågade på din gamla kommun om det kunde bli något krångel med nånting, tex boendekostnader etc, men de tyckte att du kunde kontakta nya kommunen efter flytt (inte innan) för alla har rätt att flytta.

Ja alla har rätt att flytta men det var inget bra råd att vänta tills efter flytten med att kontakta den nya kommunen. Alla kommuner fungerar olika och har sina egna riktlinjer. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag vilket innebär att den inte reglerar i detalj vad som gäller utan mer övergripande riktlinjer och principer.

Det är de kommunala riktlinjerna som avgör vad som är högsta godtagbara hyra i kommunen vilket gör att maxhyran kan variera från kommun till kommun.

Om du får ett avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd har du alltid möjlighet att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande från det att du har fått beslutet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter