Handikapp och skälig levnadsnivå

Jag letar efter texter som handlar om vad som är skälig levnadsnivå vid handikapp enligt socialtjänstlagen (jag har ett lättare handikapp och omfattas inte av LSS), men hittar nästan ingenting relevant och ska upp i förvaltningsrätten nu snart.

Vad kan anses utgöra en skälig levnadsnivå vad det gäller hur hemmet ser ut och fungerar, ordning, möbler, inredning, förvaring av saker e.t.c. (behov som uppstått p.g.a. flytt)?

Enarmad

Kommentarer

Hej!

Begreppet skälig levnadsnivå definieras inte närmare i lagen. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. De insatser som ges ska vara anpassade efter de behov som finns. De ska främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. På Socialstyrelsens hemsida finns en del skrivet som gäller stöd och funktionshinder du hittar sidan via länken nedan:

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/

Om det är tidigare domar eller rättsfall som du vill läsa kan du söka på länken nedan

https://lagen.nu/

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen
Soctanterna

Soctanter