Umgänge

Hej. Jag har umgänge med umgänges stöd på mitt barn som är placerad enligt LVU.
Jag har skyddade person uppgifter pga x makes (barnets pappa) våld.

Utifrån mina skyddade person uppgifter så tänker jag att barnets pappa inte ska få ta del av när mina umgänge sker samt när dom sker. Är det korrekt?
Det finns ju en risk att han då kommer till umgängena för att sedan förfölja mig efteråt och därmed så riskerar min adress att röjas.

Hur ska social tjänsten agera i de fall där den ena föräldern har skyddade personuppgifter vid umgänge ?

Camilla

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten skall inte röja dina uppgifter om du har skyddade personuppgifter. Dina tankar kring detta är absolut korrekta utifrån säkerhetsaspekten. Vi föreslår att du tydligt talar med handläggaren i barnärendet om hur planeringen gällande umgänget ska läggas upp. Socialtjänsten kommer att planera umgänget med hänsyn till ditt skyddsbehov.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter