Lånade i god tro utan kunskap

Hej!
Jag och min sambo separerade i december. Hon fick tag på en lägenhet med min hjälp men då hon inte är från Sverige och inte pratar bra svenska så förstod hon inte (trots massa samtal med social-folk) att hon skulle betala sin första hela hyra (januari) redan den siste december. Hon förstod inte heller hur hon skulle fylla i sin deklaration för försörjningsstöd och jag som är sjöman hade åkt på jobb i 6 veckor.

Runt den 18 Jan börjar hennes hyresvärd att jaga henne ang. utebliven hyra. Hon kontaktar soc och får besked att hämta 2 blanketter, en för januari och en för februari och lämna in. Hyresvärden fortsätter att ringa och hon ber mig att lägga ut tills hon får pengar och jag betalar 7500 kr.

När hon sedan får sina beslut för januari och februari så är allt avslaget för januari pga "behovet redan tillgodosett". Vid hennes samtal så är det ingen som avråder henne från att be om min hjälp att låna ut. De vet att de inte har fått henne att förstå hur hon skall deklarera för att få försörjningsstöd. Får det gå till så här?

I december fick hon lägenhet den 9:e men hyresvärden ville har direkt betalning 9-31 december. Hon hade inga pengar och jag lånade ut men den gången fick hon betalt av socialen. Varför inte den här gången? Hon ville ju bara sköta sin hyra och förstår inte systemet. Bör hon överklaga till förvaltningsrätten och vilka chanser har hon att vinna? /Andreas

Andreas Sjöman

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att din f.d. har lånat pengar av dig för att betala hyran för januari månad. På grund av språksvårigheter och okunskap om hur systemet fungerar hade hon inte förstått att hyran betalas en månad i förväg varför hon inte sökte försörjningsstöd för januari månad i god tid. Vid ansökningstillfället var hyran redan betald och socialtjänsten ansåg att behovet redan var tillgodosett. Därmed blev det ett avslag för januari månads hyra.

Generellt gäller det att man inte kan ansöka retroaktivt försörjningsstöd. Eftersom hyran för januari månad redan var betald vid ansökningstillfället fattades beslut om avslag.

Enligt lagstiftningen måste bedömningen alltid göras individuellt och med hänsyn till individens förutsättningar. Att din f.d. saknar kunskap om hur systemet fungerar samt har bristande språkkunskaper kan vara en sådan individuell förutsättning men det är inte självklart att det är tillräckligt för att hänsyn skall tas till retroaktiv utbetalning.

Om man är missnöjd med beslutet har man rätt att överklaga det. Man har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande från det att man har fått beslutet. Överklagande bör innehålla:

- Vilket beslut som överklagas och vad beslutet handlar om.

- Datum för beslutet.

- Varför man tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring man vill ha.

- Kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer där den som överklagat kan nås.

- Eventuella bifogade handlingar som styrker varför beslutet ska ändras.

När överklagan inkommit, görs en bedömning av utredare ifall överklagandet och eventuellt bifogade handlingar gör att beslutet kan ändras helt eller delvis. Därefter skickas alla handlingar i ärendet till förvaltningsrätten som första instans. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter