Överklagan till förvaltningsrätten

Hej!
Hur lång tid tar de för förvaltningrätten att handlägga när en överklagan kommer in till dem?

Blubb

Kommentarer

Hej!

Det går inte att säga exakt hur lång tid handläggningen kommer ta då varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar. Ditt mål kan därför ta snabbare tid att handlägga men också ta längre tid. Utgångspunkten är att målen hanteras i turordning efter när de kom in.

Den uppskattade handläggningstiden, för närvarande, gällande mål enligt socialtjänstlagen är cirka fem månader.

Mer information om förvaltningsrätten hittar du på

https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-malmo/

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga

Vänligen

Soctanterna

Soctanter