Gymnasieungdoms försörjningsplikt av föräldrar?

En artonårig ungdom som studerar på gymnasiet försöker få extraarbete på helgerna. Hen bor med föräldrarna som får etableringsersättning från F-kassan + extra stöd i form av ekonomiskt bistånd vid särskilda behov. Min fråga är nu - har ungdomar försörjningsplikt gentemot sina föräldrar och räknas ungdomars lön in i föräldrarnas inkomstunderlag för ekonomiskt bistånd?
Tacksam för svar.
MVH
Kontaktperson

kontaktperson

Kommentarer

Hej!

När föräldrarna uppbär försörjningsstöd kan hemmavarande ungdom tjäna upp till ett prisbasbelopp utan att detta påverkar föräldrarnas försörjningsstöd. Inkomster däröver räknas samman med hushållets totala inkomster. Barn har inte försörjningsplikt gentemot sina föräldrar.

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.

Vi hoppas du fick svar på din fråga och önskar ungdomen lycka till med jobbsökandet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter